Jutro

W przyszłości planujemy nadal wspierać dzieci z Domów Dziecka.

Jednocześnie coraz większą uwagę ogniskować będziemy na Karwieńskich Błotach Drugich. Korzystając ze wsparcia właścicieli położonych tam pensjonatów rozszerzymy wakacyjną ofertę dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzin o niskich dochodach. Planujemy również urozmaicić ich pobyt oferując zajęcia sportowe w tym kursy windsurfingu i kitesurfingu. Docelowo chcielibyśmy stworzyć dla Fundacji własną siedzibę w Karwieńskich Błotach Drugich, mającą  charakter pensjonatu. Pensjonat ten  będzie przyjmował nieodpłatnie rodziny zastępcze, dzieci z domów dziecka, dzieci niepełnosprawne i prowadził wszelkie inne akcje związane z działalnością Fundacji. Pensjonat powstanie obok widocznego na zdjęciu głazu w miejscu śmierci Wojciecha Kozuba i Michała Jaworskiego

Powrót
wczoraj i dzisiaj

wczoraj
i dzisiaj

W 2012 roku udzieliliśmy drobnej pomocy finansowej kilkudziesięciu obłożnie  chorym, na łączną kwotę 13 067 zł.
Więcej informacji