Wesprzyj fundacje

Numer rachunku bankowego Fundacji: 74 2490 0005 0000 4500 1336 0408.

Każda darowana złotówka przeznaczona jest  w 100% na działalność statutową. Zarząd Fundacji pracuje wolontaryjnie, nie opłacamy żadnych działaczy, nie płacimy czynszu, nie zlecamy płatnych ekspertyz, opinii itp. Wszystkie  pozyskane środki służą dzieciom i osobom chorym.
Powrót