Informacje finansowe

Statut Fundacji

Statut
Fundacji

Więcej informacji
Ogólne informacje

Ogólne
informacje

Fundacja „Wojtek i Michał” powstała w maju 2012 roku. Głównym celem statutowym Fundacji jest pomoc dzieciom chorym i
Więcej informacji